Myšterovo výtvarné sympozium II. - Lynorit, srpen 2012